Gold Agreement Anniversary!

28 September 2018

One year ago, Closing the Loop was one of the signatories of the International Responsible Business Conduct agreement on Gold (Gold Agreement). This agreement is a unique cooperation between businesses, civil society and government in order to make the gold supply chain more responsible. As part of the agreement, all signatories are required to do proper due diligence of their supply chain, as well as report about the progress made in due diligence efforts. Closing the Loop's own report for the first year of the agreement can be found here.

Below (in Dutch) is the full news item for the anniversary of the agreement.

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen goudsector

Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven waaronder Closing the Loop werken sinds een jaar samen om misstanden in de goudketen aan te pakken en in te zetten op recycling. Zo zijn de partijen samen aan de slag om misstanden in kleine mijnen in Oeganda aan te pakken. Dat is één van de resultaten die het Convenant Verantwoord Goud presenteert in haar jaarrapportage.

Eerste jaarrapportage

Het Convenant Verantwoord Goud is een unieke samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven om de internationale keten, van winning tot recycling, te verduurzamen. Nu verschijnt de eerste jaarrapportage van het convenant. Het ondersteunen van bedrijven bij het doen van due diligence en de gezamenlijke projecten die partijen zijn opgestart staan daarin centraal. Lees hier de jaarrapportage.

Giuseppe van der Helm, voorzitter convenant: “De samenwerking tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties is een krachtig teken. Het is niet vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk dat partijen die elkaar traditioneel vaak bekritiseren, elkaar gevonden hebben en samen blijven zoeken naar een versterking van de leveranciersketen. Het geeft de intentie weer om de beperkte invloed die elke partij afzonderlijk heeft, gezamenlijk in te zetten om de goudsector te verduurzamen.”

Risico’s in kaart brengen

Veel goud dat in Nederland wordt gebruikt, is gerecycled. Dit zorgt ervoor dat de wereldwijde goudketen lang en ondoorzichtig is. Daarom zijn alle deelnemende partijen binnen het convenant aan de slag met imvo-risicomanagement (due diligence), waarbij zij de risico’s op misstanden in hun toeleveringsketen in kaart brengen. In de jaarrapportage geeft het convenant een overzicht hoe partijen daarmee aan de slag zijn gegaan.

Kinderarbeid kleine mijnen Oeganda aanpakken

Partijen hebben gezamenlijk een aantal projecten opgestart. Eén van die projecten gaat over het uitbannen van kinderarbeid in kleine mijnen in Oeganda. Door de samenwerking aan te gaan, kunnen maatschappelijke organisaties en bedrijven samen meer impact hebben voor de leefomstandigheden in Oeganda. Met enkele mijnen is inmiddels een samenwerkingscontract ondertekend, waarbij arbeiders lokaal worden begeleid in meer verantwoorde winning en handel in goud.

Samen goed van start

Het convenant, met een looptijd van vijf jaar, heeft in het eerste jaar gefocust op het opzetten van de samenwerking en het begeleiden van bedrijven in het doen van hun imvo-risicomanagement (due diligence). Het aantal deelnemende bedrijven groeit gestaag. Om de impact van de gezamenlijke inspanningen te vergroten, hopen de partijen op meer deelnemers in de komende jaren. Meedoen aan het convenant? Lees hier meer.